Çeviri ve Tercümanlık

Gizlilik

Tercüme – Çeviri yükümlülüklerini yerine getirirken veya yükümlülüklerine ilişkin olarak MÜŞTERİ’den edindiği her türlü bilgi ve dokümanı doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü şahıslara vermeyeceğini ve açıklamayacağını ve tüm bilgi ve belgeleri ticari sır olarak saklayacağını taahhüt eder. Bu yükümlülük, önceden taraflar arasında akdedilmiş Sözleşme olsun veya olmasın geçerli olacaktır. SEM’ DİL KURSLARI’nın önceden taraflar arasında akdedilmiş Sözleşme olsun veya olmasın yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için bu bilgi ve belgeleri üçüncü şahıslara vermek durumunda olması halinde bu eylemi bu maddeye aykırılık olarak telakki edilmeyecektir.

Sem DİL, MÜŞTERİ adına yaptığı Tercüme – Çeviriler sonrası bir kişisel arşiv oluşturacak ve bu kişisel arşiv kapsamında MÜŞTERİ’ye zarar verebilecek hiç bir davranışın içine girmeyecek, belgelerin keşideci ve muhatapları tam bir gizlilik içinde tutulacak ve söz konusu arşiv sadece Tercüme – Çevirinin kalite ve hızını yükseltmek amacıyla kullanılacak, bunun dışında hiç bir amaçla kullanılmayacaktır.

Hizmetlerimiz

 • Web Sitesi Çevirisi – Web Sitesi Tercümesi
 • Ticari Çeviri – Ticari Tercüme
 • Tıbbi Tercüme – Tıbbi Çeviri
 • Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Bölgeler
 • Teknik Çeviri – Teknik Tercüme
 • Simultane Çeviri – Simultane Tercüme
 • Resmi Belge Tercümesi
 • Reklam Tercümesi – Tanıtım Tercümesi
 • Öğrenci Belgeleri Tercümesi Çevirisi
 • Metin Çevirisi – Metin Tercümesi
 • Hukuki Çeviri – Hukuki Tercüme
 • Gümrük Tercümesi – Gümrük Çevirisi
 • Gizlilik
 • Ekonomi ve Finans Tercümeleri
 • Çeviri – Tercüme Dilleri
 • Ardıl Sözlü Çeviri – Ardıl Sözlü Tercüme
 • Akademik Çeviri – Akademik Tercüme